Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

24. april 2020

Predmet oddaje v najem je del nepremičnine s parc. št. 460/33 k.o. 2143 – Tržič, ki se nahaja neposredno ob nepremičnini parc. št. 460/32 in 460/29 obe k.o. 2143 – Tržič, v izmeri 250 m2.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

1. Predmet oddaje v najem je del nepremičnine s parc. št. 460/33 k.o. 2143 – Tržič, ki se nahaja neposredno ob nepremičnini parc. št. 460/32 in 460/29 obe k.o. 2143 – Tržič, v izmeri 250 m2. Zemljišče se oddaja za namen ureditve vrta.

2. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.

3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 14. 5. 2020 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče dobiti na telefonski številki 04 5971 543 ali preko elektronske pošte na naslovu darja.zupan@trzic.si.

5. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do 14. 5. 2020)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...