Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

9. julij 2020

Predmet oddaje v najem so vrtički, ki se nahajajo ob blokih na naslovu Kovorska cesta 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 in 59, Tržič, na delu nepremičnine s parc. št. 217/1 k.o. 2144 – Bistrica, pozidano zemljišče v izmeri 7.199 m2 in del nepremičnine 213/1 k.o. 2144 – Bistrica, pozidano zemljišča v izmeri 6.320 m2.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

1. Predmet oddaje v najem so vrtički, ki se nahajajo ob blokih na naslovu Kovorska cesta 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 in 59, Tržič, na delu nepremičnine s parc. št. 217/1 k.o. 2144 – Bistrica, pozidano zemljišče v izmeri 7.199 m2 in del nepremičnine 213/1 k.o. 2144 – Bistrica, pozidano zemljišča v izmeri 6.320 m2.

2. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.

3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 30. 7. 2020 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče dobiti na telefonski številki 04 5971 543 ali preko elektronske pošte na naslovu darja.zupan@trzic.si.

5. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Za najem zemljišča se zaračunava najemnina, ki znaša najmanj 1 EUR/m2/leto.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 30.7.2020)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...