Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

20. maj 2021

Predmet oddaje v najem so vrtički, ki se nahajajo ob blokih na naslovu Za jezom 1, 3, 5, 7, 9, 11, Tržič

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

1. Predmet oddaje v najem so vrtički, ki se nahajajo ob blokih na naslovu Za jezom 1, 3, 5, 7, 9, 11, Tržič, na delu nepremičnine s parc. št. 141/9 k.o. 2143 – Tržič, stavbno zemljišče v izmeri 4.681 m2.

2. Najemna pogodba se sklepa za določen čas 5 let.

3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem v roku 20 dni od objave namere, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov, kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe ter številko vrtička katerega želijo vzeti v najem.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom je mogoče dobiti na telefonski številki 04 5971 543 ali preko elektronske pošte na naslovu darja.zupan@trzic.si.

5. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 9.6.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...