Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

25. avgust 2022

Predmet oddaje v najem so vrtički, ki se nahajajo ob blokih na naslovu Kovorska cesta 25, 27, 29, 31, 33 in 35, Tržič, na zemljišču s parc. št. 217/1 k.o. 2144 – Bistrica, stavbno zemljišče v izmeri 7.199 m2.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

  1. Predmet oddaje v najem so vrtički, ki se nahajajo ob blokih na naslovu Kovorska cesta 25, 27, 29, 31, 33 in 35, Tržič, na zemljišču s parc. št. 217/1 k.o. 2144 – Bistrica, stavbno zemljišče v izmeri 7.199 m2.
  2. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
  3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 30. 9. 2022 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109 (Lea Celar Rihtaršič), na telefonski številki 04/5971518 ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.
  5. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana, ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 30. 9. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...