Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem

18. oktober 2022

Predmet oddaje v najem je zemljišče v izmeri 83 m2 s parc. št. 362/5 k.o. 2143 – Tržič, ki se nahaja ob objektu, stoječem na naslovu Fužinska ulica 2, 4290 Tržič. Nepremičnina se oddaja za namen uporabe zemljišča kot vrt za osebno pridelavo.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem

  1. Predmet oddaje v najem je zemljišče v izmeri 83 m2 s parc. št. 362/5 k.o. 2143 – Tržič, ki se nahaja ob objektu, stoječem na naslovu Fužinska ulica 2, 4290 Tržič. Nepremičnina se oddaja za namen uporabe zemljišča kot vrt za osebno pridelavo.
  2. Najemna pogodba se sklepa za določen čas za obdobje dveh (2) let.
  3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 7. 11. 2022 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109 (Lea Celar Rihtaršič), na telefonski številki 04/5971518 ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.
  5. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana, ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

(vsebina aktualna do: 7. 11. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...