Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem

13. december 2023

Predmet oddaje v najem je del nepremičnine katastrska občina 2143 TRŽIČ parcela 578/71 (ID 7176248), v izmeri približno 2.450 m2.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem

  1. Predmet oddaje v najem je del nepremičnine katastrska občina 2143 TRŽIČ parcela 578/71 (ID 7176248), v izmeri približno 2.450 m2.
  2. Zemljišče se oddaja v najem za kmetijsko rabo - travnik.
  3. Najemna pogodba se sklepa za obdobje petih (5) let.
  4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 3. 1. 2023 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  5. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali prek elektronske pošte na naslovu ropret@trzic.si.
  6. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Za najem zemljišča se zaračunava mesečna najemnina.
  7. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 3.1.2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...