Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem

20. maj 2024

Predmet oddaje v najem zemljišče s parc. št. 751/4 k.o. 2142 Lom pod Storžičem v izmeri 133,00 m², ki se oddaja za namen ureditve vrta.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem

  1. Predmet oddaje v najem zemljišče s parc. št. 751/4 k.o. 2142 Lom pod Storžičem v izmeri 133,00 m², ki se oddaja za namen ureditve vrta.
  2. Najemna pogodba se sklepa za določen čas dveh (2) let.
  3. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem v roku 20 dni od odjave namere tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 110 (Lea Celar Rihtaršič), na telefonski številki 04/5971518 ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.
  5. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 9. 6. 2024)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...