Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin

25. oktober 2021

Katastrska občina 2143 TRŽIČ parcela 610/15 (ID 6366304) in katastrska občina 2146 KOVOR parcela 397/2 (ID 547497)

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin katastrska občina 2143 TRŽIČ parcela 610/15 (ID 6366304) in katastrska občina 2146 KOVOR parcela 397/2 (ID 547497)

1. Predmet prodaje sta zemljišči

  • katastrska občina 2143 TRŽIČ parcela 610/15 (ID 6366304), v izmeri 29 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), enota urejanja prostora TRŽ 10,
  • katastrska občina 2146 KOVOR parcela 397/2 (ID 547497), v izmeri 33 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, območja okoljske infrastrukture (O), enota urejanja prostora KOV 08.

Zemljišči se prodajata skupaj. Zemljišči v naravi predstavljata zemljišči pod transformatorskima postajama.

2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 15. 11. 2021, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.

5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 15. 11. 2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...