Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin

22. julij 2022

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin katastrska občina 2146 KOVOR parcele 244/18, 243/30 in 243/31

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin katastrska občina 2146 KOVOR parcele 244/18, 243/30 in 243/31 

  1. Predmet prodaje so nepremičnine:
    • katastrska občina 2146 KOVOR parcela 244/18 (ID 5843420), v izmeri 25 m2,
    • katastrska občina 2146 KOVOR parcela 243/30 (ID 7003817), v izmeri 23 m2,
    • katastrska občina 2146 KOVOR parcela 243/31 (ID 7003816), v izmeri 65 m2, ki se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora LOK 01, in ki v naravi predstavljajo zemljišče ob stanovanjski stavbi.

2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 11. 8. 2022, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.

5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

6. Podžupan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 11. 8. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...