Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin v katastrski občini Senično

19. december 2022

Predmet prodaje so zemljišča ...

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin v katastrski občini Senično 

 1. Predmet prodaje so zemljišča:
  • katastrska občina 2148 SENIČNO parcela 183/23 (ID 4384742), v izmeri 73 m2,
  • katastrska občina 2148 SENIČNO parcela 183/24 (ID 1529617), v izmeri 100 m2,
  • katastrska občina 2148 SENIČNO parcela 183/25 (ID 2200991), v izmeri 170 m2,
  • katastrska občina 2148 SENIČNO parcela 183/26 (ID 2032837), v izmeri 138 m2,
  • katastrska občina 2148 SENIČNO parcela 183/27 (ID 5223944), v izmeri 46 m2, ki se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora ZGV 01, in ki v naravi predstavlja zemljišče ob stavbi v zasebni lasti.
 2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 9. 1. 2023, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
 3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
 4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
 5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
 6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 9. 1. 2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...