Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin v katastrski občini 2144 Bistrica

16. avgust 2023

Predmet prodaje so zemljišča v katastrski občini 2144 Bistrica.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin v katastrski občini 2144 Bistrica

 1. Predmet prodaje so zemljišča v katastrski občini 2144 Bistrica:
 • parcela 100/22, v izmeri 65 m2,
 • parcela 100/23, v izmeri 97 m2,
 • parcela 100/24, v izmeri 122 m2,
 • parcela 1127/6, v izmeri 17 m2,
 • parcela 1127/7, v izmeri 12 m2,
 • parcela 27/5, v izmeri 62 m2,

ki se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, območja stanovanj, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora BIS 07. Parcele se prodajajo vsaka posebej.

 1. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 5. 9. 2023, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje navedbo parcele ter ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe,
 2. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
 3. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
 4. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
 5. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 5. 9. 2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...