Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine

19. avgust 2021

Predmet prodaje je nepremičnina katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 576/39 (ID 6676740), v izmeri 41,00 m2, ki v naravi predstavlja pripadajoče zemljišče stanovanjskega objekta, po namenski rabi stavbno zemljišče, območje stanovanj (SS), enota urejanja prostora PRI 01/1.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine

1. Predmet prodaje je nepremičnina katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 576/39 (ID 6676740), v izmeri 41,00 m2, ki v naravi predstavlja pripadajoče zemljišče stanovanjskega objekta, po namenski rabi stavbno zemljišče, območje stanovanj (SS), enota urejanja prostora PRI 01/1.
2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo v roku 20 dni od objave, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 108, na telefonski številki 04 5971 543 ali preko elektronske pošte na naslovu darja.zupan@trzic.si.
5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 7. 9. 2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...