Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine

2. september 2021

Predmet prodaje je nepremičnina katastrska občina 2143 številka stavbe 224 številka dela stavbe 3, po podatkih GURS ruševina v izmeri 17,7 m2, v stavbi z naslovom Preska 19, 4290 Tržič. Etažna lastnina v predmetni stavbi ni vzpostavljena, zato se del stavbe prodaja kot 13/100 solastniški delež nepremičnine katastrska občina 2143 TRŽIČ parcela 591/18 (ID 4612502).

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2143 številka stavbe 224 številka dela stavbe 3 (Preska 19, Tržič)

1. Predmet prodaje je nepremičnina katastrska občina 2143 številka stavbe 224 številka dela stavbe 3, po podatkih GURS ruševina v izmeri 17,7 m2, v stavbi z naslovom Preska 19, 4290 Tržič. Etažna lastnina v predmetni stavbi ni vzpostavljena, zato se del stavbe prodaja kot 13/100 solastniški delež nepremičnine katastrska občina 2143 TRŽIČ parcela 591/18 (ID 4612502).

2. Nepremičnina katastrska občina 2143 TRŽIČ parcela 591/18 (ID 4612502) je v solastnini, zato imajo na podlagi tretjega odstavka 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico.

3. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 22. 9. 2021, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

4. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

5. Podrobnejše informacije v zvezi z nepremičnino je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.

6. Če bo za nakup nepremičnine zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

7. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 22. 9. 2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...