Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 550/7 (ID 7009850)

3. december 2020

Katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 550/7 (ID 7009850)

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 550/7 (ID 7009850)

1. Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 550/7 (ID 7009850), v izmeri 273 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju kmetijskih zemljišč, najboljša kmetijska zemljišča (K1), enota urejanja prostora PRI 06, in ki v naravi predstavlja zemljišče z urejenim vrtom.

2. Najnižja ponudbena cena znaša 6,00 EUR/m2, skupaj torej 1.656,00 EUR. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 23. 12. 2020, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 208, na telefonski številki 04 5971 548 ali preko elektronske pošte na naslovu petra.lotric@trzic.si.

5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Ker je nepremičnina po namenski rabi kmetijsko zemljišče, bo postopek prodaje v primeru izraženega interesa izveden skladno z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11, 58/12, 27/16, 27/17 in 79/17).

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 23.12.2020)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...