Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2147 Križe parcela 579/76 (ID 7153264)

22. julij 2021

Katastrska občina 2147 Križe parcela 579/76 (ID 7153264)

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2147 Križe parcela 579/76 (ID 7153264)

1. Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2147 Križe parcela 579/76 (ID 7153264), zemljišče v izmeri 83 m². Zemljišče se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora PRI 01.

2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 11. 8. 2021, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec poleg kupnine plača tudi 2% davek na promet nepremičnin in stroške notarske overitve ter vknjižbe v zemljiško knjigo.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za splošne in pravne zadeve, na telefonski številki 04 5971 510 ali preko elektronske pošte na naslovu obcina.trzic@trzic.si.

5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(Vsebina aktualna do 11. 8. 2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...