Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine v katastrski občini 2147 Križe

23. september 2019

Predmet prodaje so zemljišča v katastrski občini 2147 Križe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine v katastrski občini 2147 Križe

 1. Predmet prodaje so zemljišča v katastrski občini 2147 Križe:
  • parcela 542/14, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 30 m2,
  • parcela 542/15, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 6 m2,
  • parcela 542/16, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 7 m2,
  • parcela 542/17, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 6 m2,
  • parcela 542/18, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 9 m2,
  • parcela 542/19, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 12 m2,
  • parcela 546/25, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 12 m2,
  • parcela 547/15, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 23 m2,
  • parcela 856/2, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 1 m2,
  • parcela 856/3, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 6 m2,
  • parcela 856/4, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 10 m2,
  • parcela 856/5, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 12 m2,
  • parcela 856/6, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 9 m2,
  • parcela 856/8, dejanska raba po podatkih GURS: pozidano zemljišče v izmeri 8 m2,

ki se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, območja stanovanj, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora PRI 01/3, in ki v naravi predstavljajo pripadajoča zemljišča stanovanjskih stavb

2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 14. 10. 2019, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.

5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...