Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine z ID znakom del stavbe 2143-115-13

4. januar 2021

Predmet prodaje je del stavbe št. 13 v stavbi št. 115 k.o. 2143 Tržič, ki predstavlja poslovni prostor v 2. etaži – pritličju, v skupni izmeri 28,84 m2, v stavbi z naslovom Ravne 9, Tržič, stoječi na parc. št. 395/23 k.o. 2143 Tržič. Poslovni prostor je oddan v najem.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine z ID znakom del stavbe 2143-115-13

1. Predmet prodaje je del stavbe št. 13 v stavbi št. 115 k.o. 2143 Tržič, ki predstavlja poslovni prostor v 2. etaži – pritličju, v skupni izmeri 28,84 m2, v stavbi z naslovom Ravne 9, Tržič, stoječi na parc. št. 395/23 k.o. 2143 Tržič. Poslovni prostor je oddan v najem.
3. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 25. 1. 2021, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
4. Najnižja ponudbena cena znaša 13.830,00 EUR.
5. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
6. Podrobnejše informacije v zvezi z nepremičnino je mogoče v času uradnih ur dobiti na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
5. Če bo za nakup nepremičnine zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 25.1.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...