Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine z ID znakom del stavbe 2147-184-1

6. oktober 2021

Predmet prodaje je del stavbe št. 1 v stavbi št. 184 k.o. 2147 Križe, ki predstavlja garsonjero v pritličju, v izmeri 11,8 m2 (po podatkih GURS), v stavbi z naslovom Pristavška cesta 14, Tržič, stoječi na nepremičnini katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 515/1.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine z ID znakom del stavbe 2147-184-1

1. Predmet prodaje je del stavbe št. 1 v stavbi št. 184 k.o. 2147 Križe, ki predstavlja garsonjero v pritličju, v izmeri 11,8 m2 (po podatkih GURS), v stavbi z naslovom Pristavška cesta 14, Tržič, stoječi na nepremičnini katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 515/1. Stavba spada med profano stavbno dediščino, ki je v Registru nepremične kulturne dediščine evidentirana pod oznako EŠD 17798: Pristava - Domačija Pristavška 14.

2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 27. 10. 2021, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.

3. Najnižja ponudbena cena znaša 14.598,00 EUR.

4. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

5. Podrobnejše informacije v zvezi z nepremičnino in postopkom prodaje je mogoče v času uradnih ur dobiti po telefonu na 04 5971 527 (g. Tomaž Ropret) ali po elektronski pošti na naslovu tomaz.ropret@trzic.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru po telefonu na 04 5971 518 (ga. Lea Celar Rihtaršič) ali po elektronski pošti na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.

6. Če bo za nakup nepremičnine zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

7. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 27. 10. 2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...