Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine z ID znakom del stavbe 2146-431-2

6. september 2023

Predmet prodaje je 2/5 solastniški delež dela stavbe št. 2 v stavbi št. 431 k.o. 2146 Kovor, ki predstavlja dvosobno stanovanje s kabinetom v izmeri 67,58 m2, v stavbi z naslovom Praproše 6, 4290 Tržič, stoječi na nepremičnini katastrska občina 2146 KOVOR parcela 9/1. Predmetna nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine z ID znakom del stavbe 2146-431-2

  1. Predmet prodaje je 2/5 solastniški delež dela stavbe št. 2 v stavbi št. 431 k.o. 2146 Kovor, ki predstavlja dvosobno stanovanje s kabinetom v izmeri 67,58 m2, v stavbi z naslovom Praproše 6, 4290 Tržič, stoječi na nepremičnini katastrska občina 2146 KOVOR parcela 9/1. Predmetna nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino. Najemnik ima predkupno pravico pri nakupu predmetne nepremičnine. Stanovanje ni v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, saj svetla višina prostorov znaša zgolj 2 metra.
  2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 26. 9. 2023 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z nepremičnino in postopkom prodaje je mogoče v času uradnih ur dobiti po telefonu na 04 5971 527 (g. Tomaž Ropret) ali po elektronski pošti na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
  5. Če bo za nakup nepremičnine zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 26.9.2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...