Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji nepremičnin v naselju Podvasca

3. december 2020

Katastrska občina 2147 Križe, več nepremičnin v naselju Podvasca

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji nepremičnin v naselju Podvasca

1. Predmet prodaje so zemljišča:
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/41 (ID 6889907), v izmeri 115 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/43 (ID 6889903), v izmeri 40 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/47 (ID 6889919), v izmeri 120 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/48 (ID 6889917), v izmeri 144 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/50 (ID 6889892), v izmeri 83 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/53 (ID 6889896), v izmeri 136 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/63 (ID 6889911), v izmeri 50 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/54 (ID 6889895), v izmeri 58 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/55 (ID 6889898), v izmeri 54 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/56 (ID 6889897), v izmeri 133 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/62 (ID 6889912), v izmeri 48 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/57 (ID 6889901), v izmeri 95 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/58 (ID 6889899), v izmeri 56 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/59 (ID 6889902), v izmeri 56 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/60 (ID 6889906), v izmeri 9 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/61 (ID 6889904), v izmeri 2 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/65 (ID 6889909), v izmeri 216 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/66 (ID 6889918), v izmeri 30 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/67 (ID 6889916), v izmeri 37 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/68 (ID 6889914), v izmeri 40 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/69 (ID 6889913), v izmeri 117 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/70 (ID 6889925), v izmeri 60 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 579/72 (ID 6889924), v izmeri 55 m2.
Vsa zemljišča se po namenski rabi nahajajo v območju stavbnih zemljišč, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora PRI 01.
2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 23. 12. 2020, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu (z navedbo posameznih zemljišč, za nakup katerih se zanimajo) po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljišči je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 208, na telefonski številki 04 5971 548 ali preko elektronske pošte na naslovu petra.lotric@trzic.si.
5. Če bo za nakup posameznega zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(Vsebina aktualna do 23. 12. 2020)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...