Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2145 LEŠE parcela 865/9 (ID 7173469)

17. december 2021

Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2145 LEŠE parcela 865/9 (ID 7173469), v izmeri 96 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, površine podeželskega naselja (SK), enota urejanja prostora LEŠ 01, in ki v naravi predstavlja dvorišče stavbe v zasebni lasti.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2145 LEŠE parcela 865/9 (ID 7173469)

1. Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2145 LEŠE parcela 865/9 (ID 7173469), v izmeri 96 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, površine podeželskega naselja (SK), enota urejanja prostora LEŠ 01, in ki v naravi predstavlja dvorišče stavbe v zasebni lasti.
2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 6. 1. 2022, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 6. 1. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...