Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2146 KOVOR parcela 7/4 (ID 155210)

7. julij 2023

Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2146 KOVOR parcela 7/4 (ID 155210), v izmeri 606 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, območja zelenih površin, pokopališča (ZK), enota urejanja prostora KOV 03, in ki v naravi predstavlja pokopališče.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Krajevna skupnost Kovor, Glavna cesta 24, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2146 KOVOR parcela 7/4 (ID 155210)

  1. Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2146 KOVOR parcela 7/4 (ID 155210), v izmeri 606 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, območja zelenih površin, pokopališča (ZK), enota urejanja prostora KOV 03, in ki v naravi predstavlja pokopališče.
  2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 27. 7. 2023, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Krajevna skupnost Kovor, Glavna cesta 24, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov ks.kovor@gmail.com. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Krajevne skupnosti Kovor v roku 30 dni od notarske overitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče dobiti na telefonski številki 031 632 512 ali preko elektronske pošte na naslovu ks.kovor@gmail.com.
  5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Predsednik krajevne skupnosti ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 27. 7. 2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...