Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2144 BISTRICA parcela 27/3

25. julij 2023

Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2144 BISTRICA parcela 27/3 (ID 1019374), v izmeri 96 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora BIS 07, in ki v naravi predstavlja vrt.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2144 BISTRIVA parcela 27/3 

  1. Predmet prodaje je zemljišče katastrska občina 2144 BISTRICA parcela 27/3 (ID 1019374), v izmeri 96 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, stanovanjske površine (SS), enota urejanja prostora BIS 07, in ki v naravi predstavlja vrt.
  2. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 14. 8. 2023, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  3. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
  5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 14.8.2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...