Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2142 Lom pod Storžičem parcela 751/9 (ID 6849115)

24. februar 2021

Predmet prodaje je nepremičnina katastrska občina 2142 LOM POD STORŽIČEM parcela 751/9 (ID 6849115), zemljišče v izmeri 259 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, površine razpršene poselitve (A), enota urejanja prostora JED 01, in ki v naravi predstavlja pripadajoče zemljišče stavbe.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 2142 Lom pod Storžičem parcela 751/9 (ID 6849115)

1. Predmet prodaje je nepremičnina katastrska občina 2142 LOM POD STORŽIČEM parcela 751/9 (ID 6849115), zemljišče v izmeri 259 m2, ki se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, površine razpršene poselitve (A), enota urejanja prostora JED 01, in ki v naravi predstavlja pripadajoče zemljišče stavbe.
3. Zainteresirane osebe lahko interes za nakup izrazijo do vključno 16. 3. 2021, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
4. Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun Občine Tržič v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
5. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
5. Če bo za nakup zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 16.3.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...