Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Povabilo k oddaji ponudbe - posek gozdov

9. januar 2023

Občina Tržič namerava v sklopu sanitarne in redne sečnje v občinskih gozdovih v letu 2023 na različnih lokacijah izvršiti, posek in spravilo odkazanih dreves do kamionske ceste.

Za posek je predvideno cca. 800 m3 lesa. Predvidena sečišča so: Jelendol - Mrzla dolina (pod Košuto), Lom pod Storžičem - Lonc (pod Konjšco), Tržič - Čegeljše (nad Križajem, nad Ivnikom in nad streliščem), Tržič – Kukovnica, planina Korošica, Dobrča, Ljubelj.

Sečišča so lažje oziroma srednje zahtevna s povprečno oddaljenostjo 1000 m od kamionske ceste. Dostop do sečišč je povečini urejen z gozdnimi vlakami.

Tehnologijo in način izvedbe del na posameznem sečišču bo določil revirni gozdar. Po zaključku sečnje je vlake in sečišče potrebno urediti.

Ponudba za posek in spravilo naj bo podana za posamezno tehnologijo posebej in sicer cena naj bo v €/m3 brez DDV.      

  • Posek in traktorsko spravilo - vlačenje                     400 m3
  • Posek in traktorsko spravilo – izvoz                          100 m3 
  • Posek in spravilo z zgibnikom/goseničarjem           100 m3           
  • Posek in spravilo z žičnico                                           100 m3
  • Posek in ročno spravilo                                                100  m3
  • Prevoz na začasno deponijo do 10km                       100 m3
  • Režijska ura delo z motorno žago                              10 h
  • Strojna režijska ura traktor z gozdarskim vitlom     10  h
  • Strojna režijska ura traktor z gozdarsko prikolico   10 h
  • Strojna režijska ura bager minimalno 5t                   10 h

Količine so okvirne, obračun se vrši za na neto količino lesa glede na tehnologijo spravila na prevzemnem mestu – kamionska cesta !!!

Terminsko je izvedba del vezana na izdane odločbe ZGS !!!

Izbrani ponudnik mora zagotoviti pričetek sečnje v sečišču najkasneje 5 dni po pozivu naročnika ter zagotoviti neprekinjeno redno dnevno sečnjo do zaključka sečnje. Prekinitve so dopustne le v neugodnih vremenskih razmerah oziroma ob dogovoru z naročnikom.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo upošteval danih navodil se za vsak dan neupravičene prekinitve obračuna pogodbena kazen v višini 100,00 €. Prav tako mora ponudnik z izvedbo del zagotoviti kvaliteto izvedenega dela: prežagovanje, krojenje in kleščnje v kolikor bo ugotovljeno, da ponudnik ne zagotavlja ustrezne kvalitete se obračuna pogodbena kazen v proti vrednosti izpada predvidenega dohodka.

Ponudniki morajo za opravljanje dejavnosti za izvajanje del v gozdu imeti ustrezna znanja, veljavna potrdila ter registrirano dejavnost.

Ponudniki morajo zagotoviti ustrezno mehanizacijo, sredstva ter izvedbo vseh sklopov. V kolikor ponudnik ne bo podal vseh cen za posamezne tehnologije bo ponudba nepopolna.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele na naslov naročnika s pripisom na kuverti »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA Posek in spravilo lesa v občinskih gozdovih 2023« do 13.01.2023 do 10:00 ure, na naslov OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Ponudbo oddajte na priloženih obrazcih!

Občina Tržič bo s ponudnikom, ki bo podal popolno in najugodnejšo ponudbo za izvedbo storitve sklenila pogodbo o letnem izvajanju sečnje v občinskih gozdovih. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja ponujena cena.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30.03.2023.

Rok plačila storitve je 30 dni po prejetju računa za izvedeno storitev.

Kontaktna oseba za morebitne informacije v zvezi z povpraševanjem) je g. Željko Babić tel.: 051 689 069, elektronski naslov: zeljko.babic@trzic.si


(vsebina aktualna do: 13.1.2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...