Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Poziv k posredovanju predlogov za podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2023

8. avgust 2023

Tudi letos bo Občina Tržič podelila priznanja Občine Tržič. V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 38/22; v nadaljevanju: Odlok) so priznanja Občine Tržič: naziv častnega občana Občine Tržič, plaketa Občine Tržič, diploma Občine Tržič, priznanje župana Občine Tržič z nazivom ambasador Občine Tržič in priznanje župana Občine Tržič

Občina Tržič podeljuje priznanja po določilih Odloka posameznikom ter društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam posameznikov, ki imajo prebivališče oziroma sedež v Občini Tržič ali delujejo oziroma so delovali na območju Občine Tržič in so s svojim delom prispevali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, družbenemu, športnemu, kulturno-umetniškemu in drugemu napredku ali za druge dosežke, ki so pomembni za razvoj ter ugled Občine Tržič.

Priznanja Občine Tržič se lahko podeli tudi pomembnim slovenskim in tujim gostom Občine Tržič.

Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predložijo predlogi za podelitev naziva častnega občana Občine Tržič, za podelitev plaket Občine Tržič in za podelitev diplom Občine Tržič. Predloge za podelitev teh priznanj lahko podajo posamezniki ter društva in druge pravne osebe, organizacije, skupnosti in skupine posameznikov.

 Naziv častnega občana Občine Tržič, ki je najvišje priznanje Občine Tržič, se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Občine Tržič v Sloveniji in svetu.

Naziv častni občan Občine Tržič je izjemnega pomena in se praviloma podeljuje le enkrat na vsaka štiri leta, in sicer vsako tretje leto mandata občinskega sveta.

Plaketa Občine Tržič se podeljuje:

– posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena (posamična plaketa),

– društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam posameznikov za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine (kolektivna plaketa).

Vsako leto se podeli največ štiri plakete.

Diploma Občine Tržič se podeli posameznikom, društvom in drugim pravnim osebam, organizacijam, skupnostim in skupinam posameznikov za njihove posebne zasluge, izjemne enkratne dosežke in za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti ter za posebno požrtvovalna, nesebična in pogumna dejanja.

Vsako leto se podeli največ štiri diplome.

Naziv častnega občana Občine Tržič se isti osebi lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku 5 let od prejšnje podelitve. Priznanja se med seboj ne izključujejo.

Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:

– naziv in podpis predlagatelja ali seznam imen in priimkov s podpisi skupine predlagateljev oziroma navedbo društva ali druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti,

– podatke o predlaganem prejemniku ali skupini prejemnikov (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka) oziroma naziv društva ali druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti s pripisano kontaktno osebo,

– pisno soglasje predlaganega prejemnika in v primeru, da je predlagana fizična oseba, še ustrezno soglasje za uporabo osebnih podatkov,

– podatke o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja ali skupine predlagateljev oziroma naziv društva ali druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti s pripisano kontaktno osebo, naslov in telefonsko številko,

– predlog vrste priznanja, obširnejšo obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov ter vseh pomembnih podatkov in dejstev, pomembnih za podelitev priznanja.

K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.

Vabimo vas, da do 29.9.2023 posredujete svoje popolne predloge za prejemnike priznanj Občine Tržič za leto 2023 na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom “Predlog za podelitev priznanja Občine Tržič 2023 – ne odpiraj!” Če je predlog poslan po pošti, se šteje, da je pravočasen, če je oddan na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Soglasja tukaj ...


(vsebina aktualna do: 29.9.2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...