Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Poziv za posredovanje predlogov za imenovanje

14. junij 2021

Imenovanje občinske volilne komisije

POLITIČNIM STRANKAM IN LISTAM, KI SO ZASTOPANE V OBČINSKEM SVETU OBČINE TRŽIČ TER SAMOSTOJNIM SVETNIKOM IN DRUGIM

ZADEVA: Imenovanje občinske volilne komisije - POZIV

Spoštovani,

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV) občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet za mandat štirih let.

41. člen ZLV določa, da občinska volilna komisija: skrbi za zakonitost volitev v občinski svet, potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov, določa volišča, imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev, opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge, ki jih določa ZLV.

Sedanja občinska volilna komisija je bila imenovana na 26. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 12.10.2017. Ker bo njen mandat kmalu potekel, vas pozivamo, da ob upoštevanju zgoraj navedenega, posredujete predloge za imenovanje novih članov občinske volilne komisije ter njihovih namestnikov, na naslov:

OBČINA TRŽIČ
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Trg svobode 18
4290 TRŽIČ,

v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje občinske volilne komisije – ne odpiraj«, najkasneje do 20.8.2021.

Prosimo, da predlogu obvezno priložite pisno soglasje h kandidaturi ter obrazložitev predloga.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Andraž Žitnik l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


(vsebina aktualna do: 20.8.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...