Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem

5. marec 2020

Parc. št. 550/7 k.o. 2147 - Križe

 

Na podlagi 4. odstavka 49. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1), v povezavi s 6. točko Namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem, objavljeno dne 20. 2. 2020 na spletni strani Občine Tržič, izdaja župan Občine Tržič naslednji

SKLEP

1. Postopek sklenitve neposredne pogodbe o oddaji zemljišča s parc. št. 550/7 k.o. 2147 - Križe v najem, ki je bil začet z objavo Namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem na spletni strani Občine Jesenice dne 20. 2. 2020, se ustavi.

2. Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Tržič.

O b r a z l o ž i t e v:

Župan je sprejel predmetni sklep na podlagi 4. točke 49. člena ZSPDSLS-1, ki predstojniku organa ali od njega pooblaščeni osebi daje pooblastilo, da lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla. Razlog za sprejem predmetnega sklepa je prodaja zemljišča s parc. št. 550/7 k.o. 2147 – Križe.

PRAVNI POUK: Zoper ta sklep ni pritožbe.

Mag. Borut Sajovic
Župan

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...