Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naročilo energetske sanacije objektov v lasti Občine Tržič in Občine Preddvor

23. februar 2021

Javno naročilo energetske sanacije objektov v lasti Občine Tržič (grad Neuhaus in Tržiški muzej) in Občine Preddvor (občinska stavba in stavba turizma)

Datum objave na Portalu javnih naročil: 22. 2. 2021
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN000994/2021
Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=388463

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18) ter na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, vabimo vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Energetska sanacija objektov v lasti Občine Tržič in Občine Preddvor, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«. Predmet javnega naročila je energetska obnova objektov grad Neuhaus in Tržiški muzej za Občino Tržič ter na objektov občinske stavbe ter stavbe turizma za Občino Preddvor.

Predmet naročila se izvaja v okviru skupne operacije Občine Tržič in Občine Preddvor. Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49% upravičenih stroškov operacije (od tega 85% iz sredstev Kohezijskega sklada in 15% slovenske udeležbe kohezijske politike).

Predmet javnega naročila je v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 razdeljeno na tri sklope, in sicer:
- Sklop 1 (Občina Tržič): energetska sanacija gradu Neuhaus in Tržiškega muzeja;
- Sklop 2 (Občina Preddvor): energetska sanacija objekta občinske stavbe Preddvor;
- Sklop 3 (Občina Preddvor)): energetska sanacija objekta - stavba turizma Preddvor – Goričica 8.
Ponudbo lahko ponudnik odda za posamezen sklop ali za več sklopov, čemer je dolžan v svoji ponudbi izrecno navesti, za katere sklope oddaja ponudbo.

Zainteresirane ponudnike opozarjamo, da je tehnična dokumentacija na voljo v več mapah, ločeno po objektih, zato naj bodo pozorni pri pregledu:
- Sklop 1 (Občina Tržič): energetska sanacija gradu Neuhaus in Tržiškega muzeja;
- Sklop 2 (Občina Preddvor): energetska sanacija objekta občinske stavbe Preddvor;
- Sklop 3 (Občina Preddvor)): energetska sanacija objekta - stavba turizma Preddvor – Goričica 8.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17. 3. 2021, do vključno 08.00
Rok za predložitev ponudb: 25. 3. 2021, do vključno 09.00

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji in predmetu naročila sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori naročnika ter vse morebitne spremembe, ki skupaj s pojasnili predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24482 


(vsebina aktualna do: 25.3.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...