Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Kulturna dejavnost

Ljubiteljska kulturna dejavnost ima v Tržiču dolgoletno in bogato tradicijo. Kulturna društva so lastno Zvezo kulturnih društev v Tržiču ustanovila 1962. Danes se to združenje ljubiteljskih kulturnih društev imenuje Zveza kulturnih organizacij Tržič (ZKO). Osnovni namen ZKO je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

Ljubiteljska kultura je neločljivi del slovenske kulture. Da se pri tem ne opira na profesionalnost, ne pomeni, da zapostavlja kriterije kvalitete in izvirnosti. Ljubiteljska kultura ni posel, ampak način življenja, ki prehaja z generacije na generacijo. Vanj je vloženih obilo znanja, talentov, časa in materialnih sredstev posameznikov, ki na ta način manifestirajo ne le svojih osebnih kvalitet, ampak tudi kvalitete okolja, v katerem delujejo. Zato je ljubiteljska kultura deležna podpore zelo širokega kroga ljudi, kar se kaže na tisočerih kulturnih prireditvah širom Slovenije.

V tržiško Zvezo kulturnih društev je včlanjenih 19 kulturnih društev z nekaj manj kot 700 člani, ki delujejo v 49 različnih sekcijah oz. skupinah. Sredstva za svojo dejavnost kulturna društva in ZKO pridobivajo iz več virov:

 • preko javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v občini Tržič,
 • članarin, vstopnin ali preko prodaje svojih programov in storitev,
 • donacij in sponzorskih sredstev ter
 • preko javnih razpisov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ali Ministrstva RS za kulturo.

Rezultati društev, vključenih v ZKO, so vsako leto boljši, četudi je pandemija koronavirusne bolezni za dalj časa zaustavila tudi njihove dejavnosti. Večina društev svoje celoletno delo predstavi na samostojnih prireditvah, v strokovnem pogledu pa so zanje najpomembnejši nastopi v okviru skladovih revij, srečanj in tekmovanj – najprej na območni ravni, nato pa se izbrani programski dosežki predstavijo še na medobmočni in državni ravni. Na nekaterih področjih naša društva in skupine posegajo po najvišjih priznanjih in odličjih celo na državni ravni.

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v občini Tržič je vsako leto objavljen na spletni strani Občine Tržič. Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register društev oz. potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi),
 • imajo sedež v občini Tržič in delujejo na območju občine Tržič,
 • dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
 • imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto,
 • redno sodelujejo na območnih preglednih prireditvah JSKD oz. ZKO.

Izvajalcem se sofinancira:

 • osnovno in redno dejavnost ter materialne stroške,
 • projekte, izvedene na območju občine Tržič in
 • obratovalne stroške.

Letni izvedbeni načrt financiranja

Letni progam kulture

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...