Pojdi na glavno vsebino

Zdravje

Sodobna definicija zdravje opredeljuje kot splošno vrednoto, ki je bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje posameznika in skupnosti. Zdravje predstavlja stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje.

Osnovna naloga občine na področju zdravstva je, da skrbi za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti in zagotavlja ustrezne prostorske in kadrovske pogoje.

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni sestavlja osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška dejavnost, ki jo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

 • Osnovna zdravstvena dejavnost
  Občina Tržič je skupaj z ostalimi gorenjskimi občinami soustanoviteljica javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, ki izvaja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na območju občin ustanoviteljic in ima svojo enoto tudi v naši občini tj. Zdravstveni dom Tržič. Javno mrežo osnovne zdravstvene službe dopolnjujejo zasebni izvajalci s koncesijo. 
 • Lekarniška dejavnost
  Občina Tržič je soustanoviteljica javnega zavoda Gorenjskih lekarne, ki izvaja lekarniško zdravstveno dejavnosti na primarni ravni na Gorenjskem in ima svojo enoto tudi v Tržiču.
 • Obvezno zdravstveno zavarovanje
  Na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) občina plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Tržič in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Občini Tržič, ki jim je bila ta pravica priznana z odločbo centra za socialno delo.
  Občina na podlagi ZZVZZ prijavlja v zdravstveno zavarovanje tudi otroke s stalnim bivališčem v Občini Tržič, ki ne morejo biti zavarovani kot družinski člani po svojih starših ali skrbnikih. Zanje plačuje tudi prispevek za zavarovanje.
 • Kako si lahko občan občine Tržič uredi osnovno zdravstveno zavarovanje?
  Vloge za osnovno zdravstveno zavarovanje se od  1.1. 2012 vlagajo na Centru za socialno delo Tržič.
 • Mrliško ogledna služba
  Občina je dolžna pokrivati stroške osnovnih mrliških ogledov in drugih storitev (obdukcij) iz naslova izvajanja mrliško pregledne službe.

Lokacije in seznam defibrilatorjev (AED) na območju občine Tržič

(ogled na celotnem zaslonu)

Zdravstveni dom Tržič

Blejska cesta 10
4290 Tržič
Tel.: (04) 598 22 10
http://www.zd-trzic.si/ 

Lekarna Tržič

Blejska cesta 10
4290 Tržič
Tel.: (04) 59 71 730
http://www.gorenjske-lekarne.si/si/lekarne/lekarniske-enote/lekarna-trzic

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se