Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Novorojenčki

Denarna pomoč

Pogoj za dodelitev enkratne denarne pomoči je, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata tako novorojenec kot starš, ki uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči, stalno prebivališče v občini Tržič.

Pravico do pomoči lahko uveljavlja:

  • eden od staršev, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v občini Tržič,
  • v primeru, da starša ne živita skupaj, tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi oziroma v skladu s pisnim sporazumom med staršema,
  • zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.

Upravičenec lahko uveljavlja pravico do pomoči s pisno vlogo na predpisanem obrazcu. Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni občine, pošlje po pošti, po elektronski pošti ali se odda elektronska vloga, dostopna na portalu eUprava. Obvezna priloga vlogi je fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja. Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s priporočeno poštno pošiljko v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. Višina pomoči za otroke rojene do vključno 31. 3. 2024 znaša 250,00 EUR, za otroke rojene od vključno 1. 4. 2024 dalje pa 350,00 EUR in se upravičencu nakaže v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe.

Kontakt

Andreja Starman; Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti (soba 207); tel: 04 5971 549; andreja.starman@trzic.si 

Elektronska vloga (eUprava)

E-vloga je dostopna tukaj ...

Vloga

Standardna vloga za dodelitev enkratnega prispevka za novorojence v občini Tržič dostopna na tej strani ...

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...