Pojdi na glavno vsebino

Ceste

Na tej strani boste lahko prebrali osnovne informacije o občinskih cestah ter dobili vloge za dela na cesti.

Javne ceste predstavljajo celotno javno cestno omrežje. Delimo jih na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in na občinske ceste, ki so v lasti občin (Odlok o občinskih cestah v občini Tržič (UL, št. 90/2021)).

Občina je s sistemom cestnih poti dobro prepredena in zagotavlja skupaj s cestami državne ravni dober dostop v občino in nemoten tranzit preko občine. Med državnimi cestami je osrednja glavna cesta G2-101 (Ljubelj–Bistrica pri Tržiču– Podtabor), poleg nje pa sta še regionalni cesti R2-410 (Bistrica pri Tržiču–Kokrica– Kranj) in R3-638 (Žirovnica–Begunje–Bistrica pri Tržiču). Državnih cest v občini je le 28,89 km oziroma komaj 9,5 % in predstavljajo predvsem tranzitno povezavo Ljubljanske kotline s Celovcem. Občinskih cest je v skupni dolžini 273 km, od tega 63 km lokalnih cest, 2 km zbirnih mestnih in krajevnih cest, 73 km javnih poti in 135 km gozdnih cest.

Glede na zahtevno topografijo občine je prepredenost s cestnim omrežjem in s tem lokalna dostopnost ustrezna. Z glavnimi in regionalnimi cestami je občina dobro navezana na sosednje občine in na cestno omrežje Republike Avstrije.

Občinske ceste

Obseg cestne infrastrukture v občini Tržič je zadosten. Občina z rednim vzdrževanjem izboljšuje njihovo stanje za večjo prometno varnost ter z ukrepi za umirjanje motoriziranega prometa spodbuja bolj trajnostne načine mobilnosti. 

Zmanjšanje motoriziranega prometa je zaradi prej opisanih negativnih učinkov eden najpomembnejših ciljev Celostne prometne strategije Tržič. Za vzpostavitev pogojev, ki bi omogočili 15-odstotno zmanjšanje prometa na najbolj obremenjenih cestah, je potrebno usklajeno delovanje več prometnih sistemov in sprememb v odnosu do mobilnosti. Ukrepi so predvsem destimuliranje uporabe avtomobila (omejevanje dostopnosti, oženje cestišča ipd.) in vzpodbujanje drugih prometnih načinov (vzpostavitev P+R središča v Bistrici pri Deteljici, omogočanje sobivanja z ostalimi oblikami prevoza itd).

Slika: Avtobusna postaja v Križah 

Za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Občini Tržič velja Odlok o cestno prometni ureditvi v občini Tržič (UL, št. 90/2021).

Urad za okolje in prostor v okviru svojih nalog izdaja mnenja, projektne pogoje, soglasja, dovoljenja in druge upravne akte s področij občinskih cest in prometa. 

Vloge

Kontakt

Željko Babič; Urad za okolje in prostor; tel.: 04 5971 534; zeljko.babic@trzic.si

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se