Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Celostna zasnova ureditve Dovžanove soteske

LAS

Občina Tržič je projekt Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske prijavila na 4. javni poziv za izbor projektov za razvoj podeželja občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica.

LAS je z odločbo z dne 19. 07. 2011 na podlagi potrditve letnega izvedbenega načrta s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (odločba št. 33151/7/2008/208, z dne 1. 7. 2011) potrdil sofinanciranje projekta s sredstvi LEADER v višini: 62.500,00 EUR.

Vodilni partner projekta je Občina Tržič, partner v projektu pa Krajevna skupnost Jelendol. V vseh fazah projekta bo zelo pomembna komunikacija z lokalnim prebivalstvom, Krajevno skupnostjo ter ostalimi deležniki (Prirodoslovni muzej Ljubljana, Društvo prijateljev mineralov in fosilov, Zavod RS za varstvo narave, Geološki zavod Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije…).

Projekt, je namenjen celoviti prostorski ureditvi Dovžanove soteske, ki je zavarovana kot naravni spomenik lokalnega, del pa tudi kot državnega pomena (URL SRS 12/88) in hkrati predstavlja osrednjo turistično zanimivost v dolini Tržiške Bistrice. V soteski letno beležimo okrog 3.500 registriranih obiskovalcev, po ocenah pa območje obišče vsaj še 10.000 individualnih obiskovalcev različnih ciljnih skupin (šolajoča mladina, starejši občani, družine, strokovna, interesna društva …).

Glavne projektne aktivnosti so:

  • priprava dokumentacije za dokončanje obstoječe učne sprehajalno-razgledne poti,
  • obnova infrastrukture ob učnih poteh, in sicer sprehajalno-razgledni in geološki poti,
  • ureditev manjkajočega dela sprehajalno-razgledne poti v najožjem delu soteske,
  • obveščanje in informiranje javnosti (delavnica za prebivalce na območju naravnega spomenika) in priprava promocijskega materiala o Dovžanovi soteski (izdelava vodnika, zloženka).

Hkrati želimo nagraditi in posodobiti tudi zbirke v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina. S Prirodoslovnim muzejem Slovenije potekajo dogovori o ureditvi zbirk s poudarkom na paleontologiji (veda o izumrlih organizmih – fosilih) v prvem nadstropju, in sicer splošni geološko paleontološki del in posebni del o Dovžanovi soteski. V kletnih prostorih pa želimo poleg geološkega laboratorija predstaviti naše Osončje (Vesolje in Nemirna Zemlja, meteoriti, vesoljska tehtnica; minerali in kamninski krog; potresna miza).

Za izvedbo vseh novih projektnih aktivnosti je potrebno obstoječ ureditveni načrt spremeniti in dopolniti ter hkrati uskladiti z novo zakonodajo s področja urejanja prostora, varovanja narave in prostorskega načrtovanja. Zato je Občina Tržič že pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja 6 T1 Dolina – DOVŽANOVA SOTESKA.

Vabilo na delavnico Razvojni potenciali Dovžanove soteske 

Dokumenti

Poročilo

Predstavitev projekta

Odzivi medijev

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...