Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič (DRR2)

Sklad: Kohezijski sklad

Trajanje operacije: september 2021 - december 2023

Skupna vrednost operacije: Z izbranim izvajalcem gradbeno obrtniških del je sklenjena pogodba v višini 6.933.699,94 EUR (5.683.360,61 EUR brez DDV). Skupna vrednost operacije, z načrtovalnimi deli, projektiranjem, nadzorom, obveščanjem javnosti ter drugimi stroški pa je več kot 8 milijonov EUR.
Operacijo delno sofinancira EU iz Kohezijskega sklada v višini 2.463.609,17 EUR, državni proračun pa v višini 434.754,56 EUR. Preostanek sredstev bo zagotovila Občina Tržič iz proračuna.

Opis operacije:
Namen investicije, za katero se pogovorno uporablja okrajšava DRR2, je dograditev manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju aglomeracije Tržič, ki spada med območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 10.000 populacijskih enot (PE). Po zaključku operacije bo v aglomeraciji Tržič dosežena 98,77% priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Tržič.

Strateški cilji operacije so:

  • zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
  • višja stopnja zaščite porečja Save,
  • usposobitev kanalizacijskega sistema v porečju Save v skladu z okoljskimi zahtevami in operativnimi programi,
  • izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.

Operativni cilji:

  • Izgradnja kanalizacijskega omrežja: v skupni dolžini 11.758,5 metrov, od tega 10.707 metrov gravitacijske kanalizacije in 1.051,5 metrov tlačnega kanala in 10 črpališč,
  • priključitev 1.560 prebivalcev in 168 PE iz dejavnosti na sistem odvajanja in čiščenja voda v občini Tržič,
  • obnova ostale infrastrukture, in sicer vodovoda v skupni dolžini 6.032 metrov ter meteorne kanalizacije v skupni dolžini 3.026 metrov.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.euskladi.si)

Sporočila za medije:

Gradivo s predstavitvijo in lokacijami gradnje:

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...