Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

SaMBA

Glavni cilj projekta SaMBA je promovirati mobilnost z nizkimi emisijami ogljika na območju Alpske regije (tj. javni prevoz, kolo, skupni prevozi), tako v mestih kot na podeželju, kjer je veliko prebivalcev še vedno odvisnih od avtomobilov v svoji dnevni mobilnosti.

S projektom je nastala transnacionalna skupnost, ki ji bodo zagotovljeni znanje in orodja za izboljševanje vedenjskih vzorcev. Orodja bodo osnovana na shemah nagrajevanja in ocenjevanja, ki jih bodo sooblikovali državljani, oblikovana bodo pravično hkrati pa bodo direktno povezana z zunanjimi stroški transporta. Glede na objektivne stroške že obstoječih možnosti za mobilnost z nizkimi emisijami ogljika, bo projekt SaMBA povečal možnost izbire za potencialne uporabnike. Izbire, ki so že na voljo, se velikokrat namreč ne obravnavajo kot optimalne možnosti, predvsem zaradi razkoraka, ki nastane če jih primerjamo s časovnim okvirjem in udobnostjo avtomobilov.

Potencial mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika je v Alpski regiji še vedno nekoliko zaviran, saj je mobilnost velikega števila prebivalcev v ruralnih in urbanih predelih, še vedno tesno povezana z avtomobili. V veliki meri je to posledica neusklajenosti med ponudbo, potrebami in vedenjem ljudi na področju mobilnosti. Projekt SaMBA bo preko mehanizma nagrajevanja/ ocenjevanja poskušal doseči spremembo v obnašanju, z zmanjševanjem razpoke med trajnostnimi načini mobilnosti in osebnimi avtomobili. SaMBA združuje 13 partnerjev, 37 opazovalcev in 9 pilotnih primerov iz 5 držav, da bi z participativnim in kooperativnim pristopom razvili:
1) metodo in orodje za ocenjevanje vpliva politike,
2) politična priporočila, ki upoštevajo ozemeljske posebnosti in različne potrebe ljudi,
3) priročnik za izvajanje politike.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije, programa Interreg Alpine Space, v 85 % deležu. Partner v projektu je BSC, d.o.o., Kranj, s katerim sodelujeta Občina Tržič in Občina Bohinj. BSC d.o.o. Kranj je bil odobren znesek 130.775, EUR, od tega je zagotovljenih 85% sredstev s strani EU, ostalih 15% pa predstavlja lastni delež udeležbe. Za Občino Tržič to pomeni 40.812,75 EUR nepovratnih sredstev EU in 11.908,13 EUR lastne udeležbe v dvoletnem izvajanju projekta, ki se zaključi v maju 2021.

Ključne aktivnosti, v katerih sodeluje Občina Tržič, so analiza stanja mirujočega prometa v urbanih naseljih ter akcijski načrt parkirnih režimov in ureditve obstoječih parkirišč. V okviru projekta smo z Inštitutom za politike prostora – IPOP (https://ipop.si/2020/06/03/samba-sustainable-mobility-behaviours-in-the-alpine-region/) pričeli pripravljati novo parkirno politiko, predvsem za mesto Tržič, Ravne in Bistrico pri Tržiču. K sodelovanju in sooblikovanju režimov parkirne politike smo vabili tudi širšo javnost. V ta namen sta bili izvedeni dve javni razpravi, anketa o parkirnih problemih in srečanje fokusnih skupin, ki so se ukvarjale s parkirnimi režimi v Tržiču, na Ravnah in Bistrici pri Tržiču.

Glavni cilja projekta je izdelava Akcijskega načrta parkirnih režimov in ureditve obstoječih parkirišč, ki bo predstavljal podlago za izvajanje ukrepov.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...