Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Vodovodni sistem Paloviče

Predvideno trajanje operacije: 1. 4. 2024 do 30. 10. 2024

Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in sicer po ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II).

Skupna vrednost operacije: Z izbranim izvajalcem gradbenih del je za investicijo sklenjena pogodba v višini 329.798 EUR brez DDV. Skupna vrednost operacije, z načrtovalnimi deli, projektiranjem, nadzorom, obveščanjem javnosti ter drugimi stroški je 379.446,90 EUR.

Višina sofinanciranja: 185.481,51 EUR. Preostanek sredstev bo zagotovila Občina Tržič iz proračuna.

Hkrati se bo obnavljalo cestišče in urejalo odvodnjavanje v pogodbeni vrednosti gradbenih del 118.950,24 EUR brez DDV (145.119,29 EUR z DDV).

Opis operacije: Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja vodohrana in pripadajočega vodovodnega omrežja, ki bo omogočil izboljšano delovanje sistema, kar bo posledično vplivalo na energetsko učinkovitejše delovanje vodovnega sistema Paloviče in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo.

Strateški cilji investicijskega projekta so:

  • Povečana zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo
  • Povečana energetska in stroškovna učinkovitost sistema
  • Vzpostavitev vodovodnega sistema, ki bo zagotavljal nemoteno oskrbo s pitno vodo
  • Zmanjšanje končne porabe energije za 214 kWh letno oz.21%
  • Doseganje specifične porabe energije 0,18 kWh/m3 letno

Operativni cilji projekta so:

  • Izgradnja vodovoda v skupni dolžini 475 m
  • Izgradnja enega vodohrana
  • Zmanjšanje končne porabe energije za 214 kWh letno oz. 21%
  • Doseganje specifične porabe energije 0,18 kWh/m3 letno

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.euskladi.si)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...