Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Kohezija

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič - izgradnja kanalizacije in vodovoda« sodi v sklop strategije občinske oskrbe s vodo, ki obsega obsežno obnovo in nadgradnjo obstoječih vodovodov in izgradnjo kanalizacije na večjem območju tržiške občine. V okviru projekta je bila zgrajena tudi čistilna naprava, s katero bo poskrbljeno za ustrezno čiščenje odpadnih voda. Z investicijo v občinske vodovode in kanalizacijo, ki je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije ter državnega in občinskega proračuna, bodo prebivalci Tržiča do konca leta 2010 pridobili:

 • 12. 400 m kanalizacije,
 • 7 zadrževalnih bazenov deževnih vod,
 • 4 razbremenilnike visokih vod,
 • 34.000 m vodovoda,
 • 6 vodohranov,
 • 3 objekte za dezinfekcijo vode in
 • centralno čistilno napravo za 16.400 populacijskih enot

Celovite in trajne rešitve, ki jih prinaša projekt na področju vodooskrbe in okoljevarstva, bodo v tržiški občini problem oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda ustrezno rešile za nadaljnjih 50 let. Občanom Tržiča bodo zagotovile zdravo, čisto in neoporečno pitno vodo, obenem pa bo poskrbljeno tudi za ekološko odvajanje voda, ki bo bistveno prispevalo k ohranitvi naravnega okolja.

Dela na Bregu in na Retnjah

Delo na Ravnah

Dela na ultrafiltraciji in novem rezervoarju na Žegnanem studencu

V Bistrici popolnoma prenovljena komunalna in cestna infrastruktura

V sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« smo v Bistrici v poldrugem letu, kolikor je trajala investicija, popolnoma prenovili komunalno in cestno infrastrukturo.

V naselju Pod Gradom je bilo zgrajene:

 • 1512 m kanalizacije,
 • 450 m sekundarnega vodovoda,
 • 780 m plinovoda,
 • 820 m telekom kanalizacije,
 • 860 m elektro kanalizacije,
 • 900 m kabelske kanalizacije (T2),
 • 1100 m javne razsvetljave.

Asfaltirala se je cesta v dolžini 1300 m. Komunalna infrastruktura se je prenovila tudi na Begunjski cesti in na Kalinčku.

V stari Bistrici je urejen:

 • prenovljen vodovod (trasa vodohran Peko 1 – vodohran Žegnani studenec) v dolžini 2100m,
 • zgrajeno je novo elektro in telefonsko omrežje, položen plinovod, optični kabel (T2) v skupni dolžini 600 metrov,
 • zgradila se je fekalna kanalizacija v dolžini 300m.

Izvedeni so bili hišni priključki. Skozi ta del naselja je bila v dolžini 600 metrov na novo asfaltirana cesta in urejen pločnik. Prenovljen je bil tudi vodohran Pilarna nad letnim kopališčem.

Na Kovorski cesti se je uredilo:

 • 650 metrov fekalnega kanala,
 • 300 sekundarnega vodovoda,
 • na celotni trasi Kovorske ceste poteka primarni kohezijski vodovod VH Žegnani studenec - Brezovo v dolžini 5200m.

Poleg tega se je uredilo odvodnjavanje ceste, razširilo avtobusno postajališče ter na novo asfaltiralo 750 metrov ceste. V Ročevnici je na novo urejeno križišče pred vhodom v naselje, zaradi prometne varnosti smo namestili dvignjen prehod za pešce s hitrostno oviro.

Bistrica kot največja krajevna skupnost je z obsežno investicijo dobila pozornost, ki si jo zasluži. Še posebej pomembno pa se nam zdi, da Tržič, vsled izvajanja obsežnega projekta obnove vodovodnega, kanalizacijskega omrežja in izgradnje centralne čistilne naprave, postaja komunalno ena najbolje urejenih občin na Gorenjskem.

Prenova na Cimpru

Prenova v Industrijski coni Loka

Prenova v Podljubelju

Prenova naselja Zvirče

Skoraj leto in pol so trajala obsežna dela na posodobitvi komunalne in cestne infrastrukture v Zvirčah. Zaradi tega so danes Zvirče eno najlepših in najsodobneje urejenih naselij v občini. Zgradili smo:

 • 2490 m fekalne kanalizacije,
 • 2030 m meteorne kanalizacije,
 • 1761 m sekundarnega vodovoda.

Položenih je 1.300 m elektro kabla, 1.500 m plinovoda in 500 m optičnega kabla (T2). Obnovljene in na novo asfaltirane so vse ulice v naselju ter glavna cesta skozi Zvirče. Investicija je trajala nekaj dlje časa tudi zato, ker smo prvotno predvideni projekt razširili in smo dodatno zgradili sekundarni vodovod, meteorno kanalizacijo in vstavili še druge komunalne vode (plin, optika…), tako da je naselje sedaj resnično kar najsodobneje komunalno opremljeno in upamo, da ste krajani z novim izgledom naselja zadovoljni.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...