Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Nov kanalizacijski sistem v Žiganji vasi in Sebenjah

Do septembra bo zaključena gradnja fekalne kanalizacije v naseljih Žiganja vas in Sebenje. Naselji sta bili do sedaj brez javnega kanalizacijskega omrežja, odpadne vode pa so se prek greznic izlivale v podtalje in vodotoke. Stanje je bilo še posebej kritično ob velikih nalivih, ko so se komunalne odpadne vode pomešane s padavinsko vodo razlivale po poljih in vrtovih, večkrat so bile poplavljene tudi kleti objektov.

V okviru operacije »Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje« bomo zgradili sekundarno fekalno kanalizacijo v dolžini 4.228 metrov, vključno s potrebnimi tlačnimi vodi in črpališči, s ciljem, da se bodo vse komunalne odpadne vode iz naselij Žiganja vas in Sebenje speljale na centralno čistilno napravo na Brezovem.

Z izvedbo projekta bomo omogočilo 848 prebivalcem priključitev na javno kanalizacijo in centralno čistilno napravo Tržič, manjše obremenjevanje okolja pa bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju podjetništva, kmetijstva in turizma.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za regionalni razvoj in namenskih sredstev lastne udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije je 85:15.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...