Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Vrtci

Izvajanje predšolske vzgoje je ena od temeljnih nalog lokalne skupnosti. Občina Tržič je ustanoviteljica javnega zavoda Vrtec Tržič, ki dejavnost predšolske vzgoje izvaja v treh enotah (Palček, Deteljica, Križe) in dislociranih oddelkih v osnovnih šolah Bistrica, Križe in v Lomu ter oddelkih v Kovorju in Pristavi.

Vpis v vrtec

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Najmanj enkrat letno – praviloma v mesecu marcu – Vrtec Tržič na svoji spletni strani, oglasnih deskah vrtca in sredstvih javnega obveščanja objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, z vključitvijo otrok v vrtec 1. septembra. V času javnega vpisa, morajo starši oddati vlogo za sprejem otroka v vrtec (z zahtevanimi dokazili), ki je dostopna na tej povezavi.

Starši vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec na sedežu vrtca ali po pošti na naslov vrtca. Vrtec vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge.

Subvencioniranje

Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje neto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in z upoštevanjem premoženja družine.

Starši v posameznem plačilnem razredu plačajo določen odstotek cene programa. Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je vključen otrok, toliko plačajo tudi starši, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca. Občina Tržič subvencionira najmanj 23 % cene programa za vsakega otroka, sicer pa glede na plačilni razred staršev.

Občina Tržič za otroke s stalnim prebivališčem v občini Tržič, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, sofinancira tudi:

  • daljšo otrokovo odsotnost zaradi bolezni (nad 10 strnjenih delovnih dni). V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je vključen;
  • začasno odjavo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo:

starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave in začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov, le za najstarejšega otroka.

Kontakt

Nevenka Cotelj; Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti; tel: 04 5971 535; nevenka.cotelj@trzic.si 

Vrtec Tržič

Cesta Ste Marie aux Mines 28
4290 Tržič
Tel.: 04 597 16 00
http://www.vrtec-trzic.si/
info@vrtec-trzic.si 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...