Pojdi na glavno vsebino

Odvajanje in čiščenje komunalnih voda

Čistilna naprava in greznice

Centralna čistilna naprava Tržič je bila izgrajena maja 2010. Na CČN, ki deluje po eni najučinkovitejših tehnologij čiščenja, so priključena naselja z že zgrajeno kanalizacijo: Bistrica, del Tržiča, del Kovorja, del Križev, Zvirče, Sebenje, Žiganja vas, Breg…

Čistilna naprava Tržič čisti odpadne vode mesta Tržič in prevzema blato malih čistilnih naprav s celotnega območja Občine Tržič. Gradnja javne kanalizacije je predvidena še na območju naselij Retnje, Loka, Slap, Kovor, Pot na Bistriško Planino, Pod Skalco, del Snakovške v Križah, Za Jezom – Čegeljše ter Pod Pogovco.

Kanalizacijski sistem

Kanalizacijski sistem v Občini Tržič sestavljajo centralna čistilna naprava, črpališča za odpadne vode, razbremenilniki, revizijski jaški ter samo kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski sistem vključuje zbiranje in odstranjevanje odpadnih voda, ki poteka od izvora do čistilnih naprav. Odpadne vode delimo na komunalne, industrijske in padavinske, skupaj pa predstavljajo mešanico odpadnih voda. Komunalne vode nastajajo v gospodinjstvih zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri pripravi hrane, pranju in podobnih opravilih; industrijske vode nastajajo pri rabi vode v industriji, obrti in drugih gospodarskih dejavnostih; padavinska voda pa kot posledica padavin onesnažena odteka z utrjenih površin.

Slika 1: Izgradnja fekalne kanalizacije in obnova vodovoda Planinska pot v Križah (2017)

Slika 2: Izgradnja fekalne kanalizacije in obnova vodovoda na Snakovški (2017)

MKČN, RČN in greznice 

Občina Tržič je pristojna tudi za prevzem blata iz malih čistilnih naprav in greznic. Zakon določa prevzem blata enkrat na tri leta. Odvozi se izvajajo po terminskem planu, odjemalci so pravočasno pisno obveščeni o predvideni storitvi. Praznjenje izvaja Komunala Tržič d.o.o.

Občani, ki imajo kmetijo z MID-KMG in imajo ustrezno urejeno ravnanje z odpadnimi vodami iz kmetijstva, lahko s podpisom posebne izjave blato iz malih čistilnih naprav uporabijo v kmetijstvu.  

Občina vsako leto izvede javni razpis, na podlagi katerega sofinancira gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav ter rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb (v nadaljevanju MKČN) velikosti do 50 PE (populacijskih enot) na tistih poselitvenih območjih v občini Tržič,  in sicer skladno z veljavnim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Tržič. Razpis običajno objavljen v jesenskih mesecih na portalu Občine Tržič.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se