Pojdi na glavno vsebino

Varnost v prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič

SPV

Občinski svet Občine Tržič je na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič (Ur.l.RS, št. 25/04). Svet šteje šest članov, ki jih imenuje župan Občine Tržič, in ga sestavljajo predstavnik občinske uprave Občine Tržič, po en predstavnik osnovnih šol Bistrica, Križe in Tržič, predstavnik Policijske postaje Tržič in predstavnik vrtca Tržič.

Svet:

 • deluje na ozemlju celotnega območja občine Tržič na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu,
 • skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost,
 • skrbi za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu,
 • skrbi za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu,
 • sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

Svet opravlja zlasti naslednje naloge:

 1. proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga pristojnim organom ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu,
 2. sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji za varnost v cestnem prometu,
 3. razvija in vzpodbuja aktivnosti šolske prometne službe,
 4. ugotavlja ogroženost varnosti učencev na poti v in iz šole ne glede na oddaljenost od osnovne šole,
 5. razširja prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
 6. sodeluje s sveti drugih občin na širšem regijskem območju in s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije,
 7. ugotavlja in proučuje stanje prometne varnosti na območju občine na državnih, občinskih cestah ter drugih javnih prometnih površinah in predlaga ukrepe za ureditev in izboljšanje prometne varnosti občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
 8. organizira razne vzgojno-preventivne akcije z državnimi organi, šolami in društvi,
 9. spodbuja znanstveno-raziskovalno delo na področju cestnega prometa,
 10. obravnava druge naloge s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu v skladu z veljavnimi predpisi.

Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih svet lahko imenuje komisije. Sestavo komisij in njihove naloge določi svet s sklepom o ustanovitvi.

Svet je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program za prihodnje leto.

Člani sveta

 

Povezave

Spletno mesto Vozimo pametno

Kontakt

Aneta Lavtar; Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti (soba 203); tel: 04 5971 522; aneta.lavtar@trzic.si  

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se