Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Varnost v prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič

SPV

SPV deluje kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti in skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni. 

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Tržič. 

Člani (mandat 2023 – 2027)

Komisija je bila imenovana na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne  26. 1. 2023, konstituirana pa na 1. redni seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tržič, dne 22.2.2023.

SPV ima osem članov. Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu in sicer po en predstavnik:

 • predsednik Drago Zadnikar – Občinski svet Občine Tržič,
 • podpredsednica Aneta Lavtar – Občina Tržič, Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
 • članica Jasmina Gorenčič - Policijska postaja Tržič,
 • član Jure Zadnikar – Komunala Tržič, d.o.o.,
 • član Sandi Pavlović  - Medobčinski inšpektorat Kranj,
 • član Primož Meglič  - predstavnik javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
 • članica Ana Marija Hafner - predstavnica civilne družbe s področja prometa in
 • član Peter Rotar - Občina Tržič, Urad za okolje in prostor.

Za obravnavo pomembnejših nalog, ki zahtevajo stalno poglobljeno in specifično proučevanje oz. delo ter izdelavo poročil, analiz, predlogov in informacij o aktualnih problemih, ima SPV lahko Tehnično komisijo. Tehnično komisijo sestavljajo po en predstavnik:

 1. Občinske uprave Občine Tržič iz urada za okolje in prostor,
 2. Komunale Tržič d.o.o. (področje vzdrževanje cest),
 3. Policijske postaje Tržič (pomočnik načelnika za področje prometa) in
 4. Medobčinskega inšpektorata Kranj.

SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj iz področja prometne varnosti in preventive povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani sveta.

SPV ima zlasti naslednje naloge:

 • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa na območju občine Tržič in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
 • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
 • sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
 • koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.

Aktualna zakonodaja

Kontakt

Predsednik SPV Občine Tržič: Drago Zadnikar (dragozadnikar@gmail.com)

Kontaktna oseba na Občini Tržič: Aneta Lavtar – Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti (aneta.lavtar@trzic.si,  telefon 04 5971 522)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...