Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Gorenjska plaža - arhiv

Javni poziv za informativno zbiranje ponudb (17. 12. 2013)

Občina Tržič objavlja javni poziv za informativno zbiranje ponudb zasebnih investitorjev/ponudnikov za izkaz zainteresiranosti za:
(i) vlaganja in/ali najem gostinskega dela objekta »Gorenjska plaža« in/ali;
(ii) zagotavljanje delovanja bazenskega dela objekta »Gorenjska plaža« in/ali;
(iii) polni ali delni najem in uporabo prireditvenega prostora objekta »Gorenjska plaža«.

Celotno besedilo javnega poziva


Objavljeno javno naročilo za izgradnjo projekta "Gorenjska plaža - ureditev turistično kulturnega centra"

Občina Tržič je v ponedeljek, 15.07.2013, na Portalu javnih naročil, pod št. JN8771/2013 objavila javno naročilo za izgradnjo "Gorenjske plaže - ureditev turistično kulturnega centra", v skupni ocenjeni vrednosti 2.300.000,00 EUR brez DDV (brez že oddanega sklopa III - elektroinštalacije).

Podrobnosti javnega naročila

Naročilo je razdeljeno na sklope, kjer lahko oddate ponudbo za posamezen sklop/-e ali za vse sklope skupaj.

Gradnja obsega izgradnjo letnega kopališča s servisnim delom, gostinski objekt in prireditveni prostor.

Gorenjska plaža

Del projektne dokumentacije v e-obliki je dostopen tukaj.
Celotna projektna dokumentacija je po predhodni najavi na vpogled pri naročniku.


Javni poziv za informativno zbiranje ponudb za vlaganja in najem kompleksa "Gorenjska plaža"

Občina Tržič objavlja javni poziv za informativno zbiranje ponudb zasebnih investitorjev za vlaganja v dokončanje dela objekta (restavracije oziroma gostinskega dela), ki se bo nahajal na območju kompleksa »Gorenjska plaža« in za bodočo rabo nepremičnin, ki bodo zgrajene na lokaciji letnega kopališča.

Celotno besedilo javnega poziva

Projekt "Gorenjska plaža - ureditev turistično kulturnega centra" - izbor izvajalcev del v teku

Občina Tržič je na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo št. JN4979/2013 za izbor izvajalcev del za projekt "Gorenjska plaža - turistično kulturnega centra". Projekt je sestavljen iz (1) bazenskega dela, (2) prireditvenega prostora (amfiteater) in (3) gostinskega objekta.

Za projekt je Občina Tržič pridobila sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in je dodatno podala še vlogo za sofinanciranje s strani države.

S tem projektom v celoti rešujemo eno večjih črnih točk v občini, ki je pomembna tudi iz simbolnega vidika, saj bomo področje v celoti posodobili in mu vdihnili novo vsebino. Poleg tega pa bo naš cilj umestitev Tržiča kot zanimive turistične destinacije za enodnevne ali več dnevne goste na zemljevid Gorenjske in tudi širšega čezmejnega področja.

SŠD Tržič kot nekdanji lastnik kopališča bo prejeta sredstva iz naslova kupnine za bazen namenil za temeljito prenovo Sokolnice, s čimer se bo v občini uredilo še enega izmed propadajočih tržiških biserov.

Razlagalno gradivo (14.5.2013)

Prezentacija (14.5.2013)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi".


Idejna zasnova ureditve Kulturno turističnega centra na območju nekdanjega letnega kopališča v Tržiču

V povezavi z javnim naročilom "Izdelava projektne dokumentacije in izvedba storitev koordinacije in vodenja projekta ter storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu na projektu ureditve kulturno turističnega centra na območju nekdanjega letnega kopališča v Tržiču", št. JN2289/2012 z dne 29.02.2012, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 01.03.2012 ter na podlagi izvedenih ogledov in informativnih sestankov, na sledeči povezavi objavljamo tekstualni del že pripravljene Idejne zasnove.

Iz dokumentov so razvidne površine in drugi podatki, ki so bili predmet vprašanj na informativnih sestankih.

Površine parcel pa si lahko pogledate prek portala PISO, javni vpogled (http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx) oz. prek elektronskega vpogleda iz zemljiške knjige (uradni podatki).

Dodatna vprašanja in zahteve za pojasnila lahko posredujete prek portala javnih naročil.


Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in drugih storitev na projektu ureditve kulturno turističnega centra na območju nekdanjega letnega kopališča v Tržiču

Občina Tržič je skladno z načrtom posodobitve območja letnega kopališča v Tržič na portalu javnih naročil objavila javno naročilo z naslovom: "Izdelava projektne dokumentacije in izvedba storitev koordinacije in vodenja projekta ter storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu na projektu ureditve kulturno turističnega centra na območju nekdanjega letnega kopališča v Tržiču".

Obvestilo o naročilu

Številka javnega naročila je: JN2289/2012 z dne 29.02.2012. Naročilo je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 01.03.2012.

Vsebina javnega naročila in vsi potrebni podatki (obvestilo o naročilu in razpisna dokumentacija)

Vprašanja povezana z javnim naročilom se postavljajo prek portala javnih naročil.


Nova idejna zasnova ureditve področja letnega kopališča Tržič

Na podlagi javne predstavitve in pridobljenih mnenjih o prvotni idejni zasnovi ureditve področja letnega kopališča Tržič, je Občina Tržič pripravila novo idejno zasnovo o celoviti ureditvi tega področja.

Nova idejna zasnova vsebuje temeljne elemente prvotne, in sicer da se na tem področju vzpostavi in izgradi kulturno-turistični kompleks (z delovnim naslovom "Tržiška deteljica").

Na podlagi pridobljenih mnenj javnosti in drugih deležnikov ter zaradi vsebinskih in finančnih razlogov se je prvotna idejna zasnova prilagodila v tej meri, da bo prihodnji bazenski kompleks v prvi fazi odprtega tipa.

Prav tako se v prvi fazi iz javnih sredstev ne načrtuje gradnje novega objekta, ki bi vsebinsko in tehnično opremljal zaprti del bazena.

Nov kulturno-turistični kompleks bo omogočal spajanje in združevanje različnih vsebin, saj bo možno izvajati različne kulturne in družabne prireditve kot tudi športno-rekreativne dejavnosti.

Ob prireditvenem in bazenskem delu pa se načrtuje obnovo obstoječih stavb oz. njihovo nadomestitev z izgradnjo novih kot je servisni del (garderobe, strojnica, itd.) ter gostinski del.

Občina Tržič je v fazi priprave celotne projektne dokumentacije in bo s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj EU.

Idejna zasnova ureditve področja letnega kopališča Tržič

Vaša mnenja glede nove idejne zasnove lahko posredujete na naslov mojca.aljancic@trzic.si.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...