Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Pomoč na domu in dom starostnikov

Na teh podstraneh boste dobili informacije o tem, kaj občina in inštitucije zagotavljajo starejšim občanom, kdo lahko vloži vlogo za sprejem v dom starejših, kdo izvaja tečaje in izobraževanja za upokojence ...

Po Zakonu o socialnem varstvu dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših ter pomoč posamezniku in družini na domu.

Institucionalno varstvo po tem zakonu obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Dom za starejše opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine in posameznikov na starost ter izvaja pomoč na domu.

Vse oblike institucionalnega varstva starejših ter pomoč posamezniku in družini na domu v skladu z zakonskimi predpisi upravičencem subvencionira Občina Tržič na podlagi odločitve pristojnega Centra za socialno delo Tržič.

Za sprejem v dom je potrebno vložiti:

  • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (prošnjo mora podpisati prosilec za sprejem lastnoročno. V kolikor tega zaradi slabega zdravstvenega stanja ni sposoben, jo lahko podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki mora predložiti kopijo pooblastila ali odločbo o skrbništvu);
  • mnenje o zdravstvenem stanju za uveljavljanje pravice do socialno varstvene storitve;
  • pisno izjavo svojcev, skrbnika ali pooblaščenca o urejanju finančnih obveznosti oziroma doplačevanju oskrbnine;
  • dokumentacijo za sprejem je možno poslati po pošti ali oddati osebno v socialni službi Doma.

Pomoč družini na domu na območju Občine Tržič izvaja Dom Petra Uzarja. Strokovna delavka je vodja in koordinatorka pomoči na domu. Posreduje informacije, se dogovarja o izvajanju pomoči in sklepa dogovore o vrsti, trajanju in zagotavljanju pomoči na domu. Pred začetkom izvajanja pomoči na domu bodočega uporabnika obišče skupaj s strokovno sodelavko (socialno oskrbovalko) na njegovem domu.

Upravičenci storitve so:

  • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kontakti

Dom Petra Uzarja:

Socialna delavka – Lea Vuk, mag. soc. del.,
tel.: 04 598 03 18 ali gsm: 051 337 818
e-pošta: lea.vuk@dputrzic.si

Pomoč na domu – Romina Purič Kollmann, univ. dipl. soc.
gsm: 030 600 166
e-pošta: romina.puric@dputrzic.si

CSD TRŽIČ: 

Glavna pisarna – Mehić Amela, dipl.upr.org.
tel: 04/597-12-00
e-pošta: amela.mehic@gov.si

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...