Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Obratovalni časi in turistične takse

Turistična in promocijska taksa

(1) Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta zakon ne določa drugače.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18)

Poročanje

Za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene se uporablja AJPESov sistem eTurizem.

Nakazilo

Pobrana turistična taksa in promocijska taksa se prav tako nakazujeta do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine št. SI56 0133 1845 0000 057, sklic 19  davčna št. zavezanca-07129.

Vrednost

1. 1. 2019 se je začel uporabljati Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Tržič (Ur. l. RS, št. 70/2018), po katerem se višina polne turistične taksa za prenočitev na osebo na dan določi v znesku 1,60 eura. Na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eura, skupna višina obeh taks znaša 2 eura na osebo na dan.

Kontakt 

Pija Mejač; Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti; tel.: 04 597 15 26; pija.mejac@trzic.si

Obratovalni čas

Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti Občini Tržič 15 dni pred:

  • začetkom novega koledarskega leta,
  • začetkom obratovanja,
  • spremembo obratovalnega časa

na obrazcu: Obratovalni čas gostinskega obrata (kmetije), ki je dostopen na tej povezavi.

Gostinec vloži izpolnjen obrazec v sprejemni pisarni Občine Tržič. Občina za potrditev rednega obratovalnega časa v skladu z veljavno zakonodajo ne zaračuna upravne takse.

V primeru potrditve ali zavrnitve podaljšanega obratovalnega časa in izdaje soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa ob izrednih priložnostih (obrazec je dostopen na  spodnji povezavi) bo občina skladno z veljavno zakonodajo zaračunala upravno takso v višini 22,60 €. Vloga za izdajo predhodnega soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa se vloži 5 dni pred načrtovano prireditvijo. Soglasja so vezana na točno določene datume in ne veljajo za ostale dni.

Obrazca sta na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Tržič, kjer lahko plačate upravno takso.

Kontakt

Nevenka Cotelj; Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti (soba 203); tel.: 04 597 15 35; nevenka.cotelj@trzic.si 

Vloge

Vloge so dostopne na tej strani (ELEKTRONSKE VLOGE ZA POSLOVNE SUBJEKTE - Družbene dejavnosti ali STANDARDNE VLOGE - Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti).

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...