Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Komunalni prispevek

Kakšna je podlaga za odmero komunalnega prispevka?

Podlaga za odmero je Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7.7.2023), Elaborat programa opremljanja za OPN Občine Tržič, (grafični del tukaj ...)

V katerih primerih se plačuje komunalni prispevek?

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju občine Tržič, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem ali omrežjem cest.

Kako se začne postopek?

Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se komunalni prispevek odmerja po uradni dolžnosti.

Kateri podatki so potrebni za odmero komunalnega prispevka?

Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:

  • površina stavbnega zemljišča,
  • neto tlorisna površina objekta,
  • opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
  • namembnost objekta in
  • izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

Kdaj je potrebno plačati komunalni prispevek za novogradnjo?

Na podlagi 5. točke 66. člena Zakona o graditvi objektov je dokazilo, da so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma, da so na drug zakonit način izpolnjene takšne njegove obveznosti, pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede na navedeno je potrebno komunalni prispevek plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Kaj pomeni informativni izračun komunalnega prispevka?

Investitor lahko zaprosi za informativni izračun komunalnega prispevka. Ta je izdelan na podlagi podatkov, ki jih v navede investitor zaradi ocene investicije gradnje objekta, in se lahko razlikuje od kasnejše odmere komunalnega izračuna, ki je opravljen na podlagi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kje in kako se vloži vlogo za odmero komunalnega izračuna? 

Potrebno je izpolniti vlogo za odmero komunalnega prispevka, ki jo najdete na tej povezavi.
Izpolnjeno vlogo lahko oddate osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, jo pošljete po navadni pošti na naslov: Občina Tržič, Urad za okolje in prostor, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov: obcina@trzic.si.

Kaj je potrebno priložiti k vlogi – zahtevku za odmero komunalnega prispevka?

  1. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD izdelan skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji – vodilno mapo, načrt arhitekture, načrt rušitve objekta v primeru, da gre za rušitev objekta (delno ali v celoti). Projektna dokumentacija mora biti podpisana in potrjena s strani projektanta,
  2. pooblastilo investitorja (če ima investitor pooblaščenca),
  3. dokazilo o pravici graditi, v primeru da investitor ni lastnik zemljišča (overovljena kupoprodajna pogodba, predlog za vpis v zemljiško knjigo, pogodba o stavbni pravici).
  4. Poravnati mora še upravno takso po Zakonu o upravnih taksah v vrednosti 22.60 EUR (za vlogo in za izdajo upravnega akta).

Kaj storiti, če je komunalni prispevek že plačan, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja pristojne upravne enote pa je bila zavrnjena? 

Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka. Vračilo komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...