Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Univerzalna storitev - dostop do interneta

Dostop do interneta je preko univerzalne storitve omogočen vsem prebivalcem Slovenije.

Kaj je univerzalna storitev?

Kaj pomeni zanesljiv dostop do interneta in kaj omejen je danes že jasno slehernemu uporabniku. Žal so v Sloveniji in tudi v Tržiču še vedno območja, kjer je dostopnost do interneta slaba, ali pa je celo ni. Zato je na teh območjih uporabnikom na voljo univerzalna storitev, katera namen je preprečevanje digitalne izključenosti in predstavlja minimum telekomunikacijskih storitev, dostopnih za vse.

Kaj univerzalna storitev obsega?

Trenutno je vsako gospodinjstvo v okviru zagotavljanja univerzalne storitve na lokaciji stalnega prebivališča upravičeno do dostopa do interneta s prenosno hitrostjo 10 Mbit/s k uporabniku in 1 Mbit/s od uporabnika. Primerno hitrost dostopa do interneta določa AKOS. V univerzalno storitev spada tudi dostop do telefonskega imenika, medtem ko mobilna telefonija, mobilni internet ter televizija niso del univerzalne storitve.

Kdo je do univerzalne storitve upravičen?

  • vsi končni uporabniki, ki na lokaciji stalnega prebivališča (ali opravljanja stalne dejavnosti) ne morejo dobiti podobne ali boljše storitve po dostopni ceni na trgu. V praksi to pomeni, da se pri nobenem operaterju ni mogoče naročiti na dostop do interneta in/ali telefonijo.

Kdo do univerzalne storitve ni upravičen?

  • lastniki počitniških hiš ali drugih objektov, v katerih ne prebivajo stalno ali v njih ne opravljajo stalne dejavnosti.

Kdo je trenutni ponudnik univerzalne storitve?

AKOS je leta 2019 ponovno izvedel postopek določanja izvajalcev univerzalne storitve. Storitvi priključitve na javno telefonsko omrežje in dostopa do podatkovnih komunikacij (interneta) izvaja Telekom Slovenije d.d., storitev dostopa do imenika in imeniške službe pa TSmedia d.o.o. Navedeni podjetji morata tudi izvajati ukrepe za končne uporabnike invalide, za druge ljudi s posebnimi potrebami in za ljudi z nizkimi dohodki.

Obveznost izvajanja storitev se trenutnemu ponudniku izteče 2.12.2024.

Postopek za pridobitev univerzalne storitve

Najprej morajo uporabniki, ki želijo storitev priključitve na internet, izvesti povpraševanje pri ponudnikih dostopa do interneta, vključno s Telekomom Slovenije.

V primeru, da uporabnik ne more pridobiti storitve od ponudnikov na trgu, se lahko z zahtevo za zagotovitev univerzalne storitve obrne na Telekom Slovenije (ponudnik), ki mora to storitev zagotavljati kot izvajalec univerzalne storitve.

Zahteva je lahko dana ali ustno ali pisno ali v drugi dogovorjeni obliki (2. člen Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve)

Ponudnik bo verjetno najprej preveril, ali je uporabnik upravičenec ali ne. Priključitev mora biti praviloma zagotovljena v roku 15 dni, najdaljši rok pa je 30 dni, razen v primeru izrednih razmer.

Pogoji ponudnika

Ponudnik mora priključitev izvesti na najbolj ekonomičen način, zato lahko izvede to storitev v katerikoli tehnologiji po lastni presoji (fiksni, mobilni modem zaklenjen na lokacijo, satelit). Končni uporabnik v okviru univerzalne storitve nima pravice do izbire tehnologije, ponudnik pa nima pravice zahtevati vezave naročniškega razmerja.

V primeru, da uporabnik ne plačuje računov, mu lahko ponudnik tudi preneha izvajati storitev.

Končnim uporabnikom invalidom, ki nimajo zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje, pripadata tudi 50% popust na priključnino in 50% nižja mesečna naročnina.

Zakonska podlaga

Univerzalna storitev je predpisana v Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki v celoti povzema zakonodajo Evropske unije na tem področju.

Posamezne storitve zagotavljajo ponudniki, ki so izbrani na podlagi postopka, predpisanega v ZEKom-2. Postopke imenovanja novega ponudnika vodi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) in se ponovi vsakih 5 let.

Kontaktni podatki za dodatna pojasnila

Izvajanje univerzalne storitve nadzoruje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), Stegne 7, Ljubljana, elektronska pošta info.box@akos-rs.si.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...